حضور اعضای محترم موسسه راه آسمان در اولین نشست سمنانیهای مقیم مرکز در خانه معلم…

موسسه راه آسمان فرصتی یافت تا با ارائه طرحها و برنامه های پیش رو در جمع عزیزان سمنانی مقیم مرکز از حمایتهای آنان برخوردار گردد . بسیاری از عزیزان سمنانی [...]

موسسه راه آسمان فرصتی یافت تا با ارائه طرحها و برنامه های پیش رو در جمع عزیزان سمنانی مقیم مرکز از حمایتهای آنان برخوردار گردد .
بسیاری از عزیزان سمنانی همکاری خود را در جهت اهداف عالی موسسه اعلام داشتند.
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای