جلسه همفکری اعضای هیأت امناء موسسه راه آسمان ۳۱ فروردین ۹۶

در این جلسه که با حضور ریاست محترم هیأت امناء (جناب آقای دکتر فرهاد ملک) و حضور اکثریت اعضای محترم هیأت امناء تشکیل گردید، ضمن ارائه گزارش فعالیتها و بازدیدها [...]

در این جلسه که با حضور ریاست محترم هیأت امناء (جناب آقای دکتر فرهاد ملک) و حضور اکثریت اعضای محترم هیأت امناء تشکیل گردید، ضمن ارائه گزارش فعالیتها و بازدیدها توسط مدیر عامل موسسه جناب آقای احمد صدیقی، درباره طرحها و برنامه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت .

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای