پرداخت هزینه تحصیل کودکان محروم و خانواده های سرطانی

مهربانی را تمام می کنی آنجا که لبخند را بر لبان کودکان می نشانی و غمی را از چهره رنجور پدری می زدایی و چون فرشته ای می شوی در [...]

مهربانی را تمام می کنی آنجا که لبخند را بر لبان کودکان می نشانی و غمی را از چهره رنجور پدری می زدایی و چون فرشته ای می شوی در اوج آسمان …
در راستای فعالیتهای موسسه راه آسمان، هزینه تحصیل و سرویس تعدادی از محصلین نیازمند انجام شد .
ریحانه جان و امیر حسین عزیزم اگر چه چند ماهی است سایه مهربانی مادر بر سرتان نیست ولی هستند مهربانانی که بسان مادر مهر می ورزند…
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای