توانمند سازی خانواده های محروم

همیاران مهربان درود موسسه نیکوکاران راه آسمان با رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و خانواده های تحت پوشش نیازمند تلاش می کند تا با آموزش و در اختیار قرار دادن [...]

همیاران مهربان درود
موسسه نیکوکاران راه آسمان با رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و خانواده های تحت پوشش نیازمند تلاش می کند تا با آموزش و در اختیار قرار دادن وسایل مورد نیاز مددجویان عزیز و فروش محصولات، پس از مدتی آنان را از چرخه نیاز خارج سازد و این خانواده ها بر روی پای خودشان بایستند و عزت نفس خود را حفظ نمایند …
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان