پرداخت کمک هزینه تحصیل کودکان نیازمند در مقطع پیش دبستانی

دنیا ما را زیبا نمی کند، ما دنیا را با خوبی هایمان زیبا می کنیم… امشب رو به مهتاب چه آرام میخوابم، و در دلم شادی موج میزند، که هرگز [...]

دنیا ما را زیبا نمی کند، ما دنیا را با خوبی هایمان زیبا می کنیم…
امشب رو به مهتاب چه آرام میخوابم، و در دلم شادی موج میزند، که هرگز نظیرش را تجربه نکرده ام ، امشب از اینکه توانستم چند کودک را از ترک تحصیل نجات دهم خوشحالم و این شادی را با هیچ چیز در دنیا عوض نمیکنم …
امیر علی و امیرحسین و بقیه کودکان عزیزمان در همین حوالی شهر، شاید نزدیک تو ، شاید نزدیک من ، اگر چه نمیدانند کیست که مهربانیش پشتیبان اوست ولی او با خدایش سخن میگوید و بنده مهربانش میشنود…

روح خدایی درون خود را احساس کن تا بتوانی عشق را هدیه کنی…
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان