دیدار اعضاء هیأت مدیره و امناء موسسه با رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

در این دیدار که با حضور آقای دکتر ملک(رئیس هیئت امناء)، آقای مهندس اعتمادی (رئیس هیئت مدیره)، آقای صیادجو (عضو هیئت امناء)، آقای صدیقی(مدیر عامل موسسه)، و دکتر مهدی شادنوش(رئیس [...]

در این دیدار که با حضور آقای دکتر ملک(رئیس هیئت امناء)، آقای مهندس اعتمادی (رئیس هیئت مدیره)، آقای صیادجو (عضو هیئت امناء)، آقای صدیقی(مدیر عامل موسسه)، و دکتر مهدی شادنوش(رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان) تشکیل شد، آمادگی موسسه “راه آسمان ” برای همکاری، سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه سلامت اعلام گردید که مورد استقبال و حمایت رئیس دانشگاه قرار گرفت. دکتر شادنوش از حضور خیرخواهانه سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت جهت رفع تنگناهای موجود در این بخش تقدیر نمودند.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای