انعقاد تفاهم نامه همکاری بین موسسه نیکوکاران راه آسمان و موسسه حمایت از بیماران سرطانی…

بسمه تعالی در راستای تعاملات سازنده و همدلی و همراهی موسسات خیریه مردم نهاد، تفاهم نامه همکاری بین موسسه نیکوکاران راه آسمان و موسسه حمایت از بیماران سرطانی کومش منعقد [...]

بسمه تعالی
در راستای تعاملات سازنده و همدلی و همراهی موسسات خیریه مردم نهاد، تفاهم نامه همکاری بین موسسه نیکوکاران راه آسمان و موسسه حمایت از بیماران سرطانی کومش منعقد گردید.
دراین تفاهم نامه بر استفاده از ظرفیت های مشترک برای ارائه هر چه بهتر خدمات حمایتی از خانواده های نیازمند و بیماران سرطانی تأکید گردید.
ارائه خدمات حمایتی آموزشی و تحصیلی از کودکان سرطانی و یا فرزندان بیماران خاص از وظایفی است که در این تفاهم نامه به عهده موسسه راه آسمان قرار گرفت.
ارائه خدمات حمایتی درمانی ، دارویی و اقامت در تهران برای بیماران سرطانی از تعهدات موسسه حمایت از بیماران سرطانی کومش می باشد.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

معرفی بنیاد
فراخوان مهربانی