انعقاد تفاهم نامه همکاری بین موسسه نیکوکاران راه آسمان و موسسه حمایت از بیماران سرطانی…

بسمه تعالی در راستای تعاملات سازنده و همدلی و همراهی موسسات خیریه مردم نهاد، تفاهم نامه همکاری بین موسسه نیکوکاران راه آسمان و موسسه حمایت از بیماران سرطانی کومش منعقد [...]

بسمه تعالی
در راستای تعاملات سازنده و همدلی و همراهی موسسات خیریه مردم نهاد، تفاهم نامه همکاری بین موسسه نیکوکاران راه آسمان و موسسه حمایت از بیماران سرطانی کومش منعقد گردید.
دراین تفاهم نامه بر استفاده از ظرفیت های مشترک برای ارائه هر چه بهتر خدمات حمایتی از خانواده های نیازمند و بیماران سرطانی تأکید گردید.
ارائه خدمات حمایتی آموزشی و تحصیلی از کودکان سرطانی و یا فرزندان بیماران خاص از وظایفی است که در این تفاهم نامه به عهده موسسه راه آسمان قرار گرفت.
ارائه خدمات حمایتی درمانی ، دارویی و اقامت در تهران برای بیماران سرطانی از تعهدات موسسه حمایت از بیماران سرطانی کومش می باشد.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای