پرداخت هزینه درمان به خانواده محروم سادات

با درود فراوان خدمات شما همیاران عزیز گاهی از حکمت خدا بی خبریم و نمی دانیم که اوست که بر همه چیز آگاه است. چند روز پیش یکی از دوستان [...]

با درود فراوان خدمات شما همیاران عزیز
گاهی از حکمت خدا بی خبریم و نمی دانیم که اوست که بر همه چیز آگاه است.
چند روز پیش یکی از دوستان عزیز موضوع خانواده ای سادات و نیازمند را مطرح کردند که از بیماری رنج میبرند و در پرداخت هزینه عمل درمانده اند، به لطف الهی و دستان پرسخاوت همیاری عزیز دقیقا فردای آن روز مبلغ قابل توجهی درون پاکت به موسسه رسید که روی پاکت ذکر شده بود صرف سادات شود، و چه حس و انرژی خوبی تمام فضای موسسه را در برگرفت، خدا حواسش به همه بندگانش هست … خدایا دوستت دارم
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان