پرداخت بدهی خانواده ای محروم

همیاران عزیز درود… با لطف الهی و نگاه پر محبت شما خوبان، طی معرفی خانواده ای آبرومند و پیگیری و شناسایی آنها، متوجه مشکل مالی این خانواده شدیم که مدتهاست [...]

همیاران عزیز درود… با لطف الهی و نگاه پر محبت شما خوبان، طی معرفی خانواده ای آبرومند و پیگیری و شناسایی آنها، متوجه مشکل مالی این خانواده شدیم که مدتهاست برایشان دغدغه ذهنی ایجاد کرده بود، متاسفانه بدلیل بیماری و انجام عمل، مجبور به قرض کردن مبلغ چشمگیری از فردی میشوند که در ازای آن چک داده شده ، بدلیل ناتوانی مالی چک پاس نشده و از طرف فرد طلبکار مورد فشار روحی و حتی تهدید قرار میگیرند، خوشبختانه ۲ روز پس از شناسایی، بدهی این خانواده از طرف موسسه پرداخت شد … امام صادق (ع) است که می فرمایند: در پی حاجت مسلمان بودن برای برادر مومن و مسلمان خود بهتر از هفتاد بار طواف خانه خداست.
دعای محرومین همواره بدرقه راه زندگیتان
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای