پرداخت کمک هزینه چرخ خیاطی جهت اشتغالزایی خانواده ای نیازمند

همیاران عزیز و مهربان درود … با توجه به اهمیت مقوله توانمند سازی خانواده های محروم، بعد از شناسایی خانواده ای که متاسفانه پدر از کارافتاده شده و همت مادر [...]

همیاران عزیز و مهربان درود …
با توجه به اهمیت مقوله توانمند سازی خانواده های محروم، بعد از شناسایی خانواده ای که متاسفانه پدر از کارافتاده شده و همت مادر خانواده که بعد از آموزش خیاطی، در منزل کارگاه خیاطی راه اندازی کرده اند و به تولید لباسهای ساده می پردازند ،کمک هزینه چرخ خیاطی صنعتی پرداخت شد.
بندگی یعنی
در کوچه پس کوچه های زندگی
دست کسی را بگیری…!

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان