پیگیری و پرداخت هزینه های ثبت نام تعدادی از دانش آموزان محروم

مهربانان همیشگی ،درود و هزاران درود بر شما … در راستای اهداف موسسه و اهمیت تحصیل و آموزش قشر محروم جامعه به کمک شما همیاران، هزینه های اولیه ثبت نام، [...]

مهربانان همیشگی ،درود و هزاران درود بر شما …
در راستای اهداف موسسه و اهمیت تحصیل و آموزش قشر محروم جامعه به کمک شما همیاران، هزینه های اولیه ثبت نام، اعم از (بیمه،کتاب،لباس فرم ) تعدادی از دانش آموزان پیگیری و پرداخت شد …
آینده روشنی برای کودکان محروم بسازیم…
تحصیل ،حق همه کودکان شهرم است…
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان