پیگیری و پرداخت هزینه های ثبت نام تعدادی از دانش آموزان محروم

مهربانان همیشگی ،درود و هزاران درود بر شما … در راستای اهداف موسسه و اهمیت تحصیل و آموزش قشر محروم جامعه به کمک شما همیاران، هزینه های اولیه ثبت نام، [...]

مهربانان همیشگی ،درود و هزاران درود بر شما …
در راستای اهداف موسسه و اهمیت تحصیل و آموزش قشر محروم جامعه به کمک شما همیاران، هزینه های اولیه ثبت نام، اعم از (بیمه،کتاب،لباس فرم ) تعدادی از دانش آموزان پیگیری و پرداخت شد …
آینده روشنی برای کودکان محروم بسازیم…
تحصیل ،حق همه کودکان شهرم است…
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای