تهیه کولر برای یک خانواده آبرومند نیازمند

دوستداران مهربانی درود … در راستای اهداف موسسه و طی شناسایی خانواده ای محروم که علاوه بر بیماری فرزند در این گرمای طاقت فرسا از وسیله خنک کننده نیز محروم [...]

دوستداران مهربانی درود …
در راستای اهداف موسسه و طی شناسایی خانواده ای محروم که علاوه بر بیماری فرزند در این گرمای طاقت فرسا از وسیله خنک کننده نیز محروم بودند، با لطف شما عزیزان و پیگیری موسسه یک دستگاه کولر در فردای شناسایی برایشان تهیه گردید، ضمنا پیگیر بیماری و سوء تغذیه نازنین عزیز هم هستیم….
شما باعث لبخند بر لبان محرومین میشوید…زندگیتان بی غصه
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان