توزیع افطاری بین خانواده های نیازمند

گرسنگی سهم کودکان شهرم نیست… همیاران مهربان سلام و با ارزوی قبولی طاعات و عبادات. در راستای اهداف موسسه ، یکی از همیاران عزیز تعداد ۲۰پرس غذای گرم تهیه و [...]

گرسنگی سهم کودکان شهرم نیست…
همیاران مهربان سلام و با ارزوی قبولی طاعات و عبادات.
در راستای اهداف موسسه ، یکی از همیاران عزیز تعداد ۲۰پرس غذای گرم تهیه و بین ایتام و محرومین توزیع کردند … دعای نیازمندان بدرقه راهتان
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای