توزیع بسته غذایی جهت بهبود سوء تغذیه خانم باردار

دور دستان را به احسان یادکردن همت است ورنه هر نخلی، به پای خود ثمر می افکند همیاران آسمانی راه آسمان درود با توجه به نیازمندی یکی از مددجویان بسیار [...]

IMG_20160529_121911

دور دستان را به احسان یادکردن همت است
ورنه هر نخلی، به پای خود ثمر می افکند

همیاران آسمانی راه آسمان درود
با توجه به نیازمندی یکی از مددجویان بسیار آبرومند که در آستانه مادرشدن است و طبق تشخیص پزشک ، ایشان دچار سوء تغذیه و نیازمند پیگیری در این زمینه بودند که به لطف الهی و نگاه پر محبت شما خوبان بسته غذایی با توجه به نیاز ایشان تهیه و توزیع گردید .
چراغ راهت پر فروغ و مسیر زندگیت عطرآگین ،آنجا که تو می بخشی و میگذری
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای