توزیع گوشت تازه بین محرومین

مهربان در مسیر باد بمان تا بوی خوش آسمانیت تمام زندگیم را پر کند… همیاران عزیز راه آسمان درود با لطف پروردگار و دستان پرسخاوت یکی از همیاران مهربان دیشب [...]

IMG_20160528_110013

مهربان در مسیر باد بمان تا بوی خوش آسمانیت تمام زندگیم را پر کند…
همیاران عزیز راه آسمان درود
با لطف پروردگار و دستان پرسخاوت یکی از همیاران مهربان دیشب به چندین خانواده محروم توزیع گوشت به همراه شیرینی انجام شد … دعای نیازمندان بدرقه راه همیار عزیزمان….
سفره رنگین نیازمندان از مهربانی شماست ….
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان