توزیع گوشت تازه بین محرومین

مهربان در مسیر باد بمان تا بوی خوش آسمانیت تمام زندگیم را پر کند… همیاران عزیز راه آسمان درود با لطف پروردگار و دستان پرسخاوت یکی از همیاران مهربان دیشب [...]

IMG_20160528_110013

مهربان در مسیر باد بمان تا بوی خوش آسمانیت تمام زندگیم را پر کند…
همیاران عزیز راه آسمان درود
با لطف پروردگار و دستان پرسخاوت یکی از همیاران مهربان دیشب به چندین خانواده محروم توزیع گوشت به همراه شیرینی انجام شد … دعای نیازمندان بدرقه راه همیار عزیزمان….
سفره رنگین نیازمندان از مهربانی شماست ….
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای