پیگیری اقساط عقب افتاده مسکن یکی از مددجویان

همیاران عزیز و همیشگی راه آسمان درود: در راستای اهداف خیرخواهانه موسسه و با توجه به درخواست یکی از مددجویان که متاسفانه به دلیل بیماری و از کارافتادگی سرپرست خانوار [...]

IMG_20160524_123904

همیاران عزیز و همیشگی راه آسمان درود:
در راستای اهداف خیرخواهانه موسسه و با توجه به درخواست یکی از مددجویان که متاسفانه به دلیل بیماری و از کارافتادگی سرپرست خانوار توان پرداخت اقساط منزل را نداشتند و خانه ای که تنها امیدشان بود را شاید از دست میدادند ، با همکاری رئیس محترم بانک مسکن مهلتی برایشان در نظر گرفته شد تا با شرایط جدید بتوانند مسکن خود را حفظ کنند .
خدایا دستم را بگیر… تا دستی بگیرم.
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای