توزیع گوشت تازه بین خانواده های نیازمند

دستان نیازمند هر شب به دعا بلند خواهد شد و چشمهای کودکان بی بضاعت مهربانی شما را هرگز فراموش نخواهند کرد… با لطف الهی و دستان پرسخاوت یکی از شما [...]

IMG_20160523_123212

دستان نیازمند هر شب به دعا بلند خواهد شد و چشمهای کودکان بی بضاعت مهربانی شما را هرگز فراموش نخواهند کرد…
با لطف الهی و دستان پرسخاوت یکی از شما همیاران عزیز همزمان با شب نیمه شعبان توزیع گوشت تازه بین خانواده های محروم انجام شد.
دعای نیازمندان بدرقه راهتان
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان