پرداخت کمک هزینه تحصیلی چند تن از مددجویان دانشجو

مهربانان راه آسمان درود ایکاش قلم توان داشت تا از مهربانی شما بنویسد و یا ذوق و شوق محرومین را به تصویر بکشد … لبخند و دلخوشی آنان برکت زندگیتان [...]

IMG_20160515_122843
مهربانان راه آسمان درود
ایکاش قلم توان داشت تا از مهربانی شما بنویسد و یا ذوق و شوق محرومین را به تصویر بکشد … لبخند و دلخوشی آنان برکت زندگیتان ….
با لطف پروردگار و توجه شما عزیزان کمک هزینه تحصیلی چندتن از مددجویان دانشجو که از پیشرفت تحصیلی خوبی برخوردار هستند، پیگیری و پرداخت شد.
فانوس راه نیازمندان باشیم ….
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان