پیگیری معافیت پزشکی مددجو

ما از اهالی مهربانی … پیشه مان معرفت و دلهایمان لبریز از عشق و عاطفه است و آرزویمان ریشه کنی فقر و محرومیت … آنروز نزدیک است … دوستداران نیک [...]

238294_553
ما از اهالی مهربانی … پیشه مان معرفت و دلهایمان لبریز از عشق و عاطفه است و آرزویمان ریشه کنی فقر و محرومیت … آنروز نزدیک است …
دوستداران نیک اندیش و نیکوکار ، ایام بکام
با لطف الهی و توجه شما خوبان، پیگیریهای لازم جهت معافیت پزشکی از دوره انجام وظیفه سربازی مددجویی که از بیماری سخت رنج میبرد، انجام شد و همچنین هزینه های مربوط به امورات اداری آن نیز پرداخت گردید.
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای