ایجاد شغل برای یکی از مددجویان

سلامت می کنم دوست ، تویی که از مهربانی آفریده شده ای … یاران ، پنج شنبه شما بخیر…. در راستای تحقق شعار موسسه،”رفع محرومیت به یاری خود محرومان” ، [...]

اشتغال
سلامت می کنم دوست ، تویی که از مهربانی آفریده شده ای …
یاران ، پنج شنبه شما بخیر….
در راستای تحقق شعار موسسه،”رفع محرومیت به یاری خود محرومان” ، با توجه به درخواست یکی از مددجویان خانم که به دلیل معلولیت همسرشان نیاز به اشتغال داشتند، با یاری خداوند و با همکاری یکی از شما همیاران عزیز، مشغول به کار شدند، امیدواریم با ادامه این حرکتهای مهم، گامی بلند در جهت رفع محرومیت برداریم…
و تو ای دوست چنان در حافظه جهان جای داری که مهربانیت هرگز فراموش شدنی نیست…

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای