دوستداران مهربانی نوروزتان مبارک

دوستداران مهربانی درود و هزاران درود سال نو می شود و زمین نفسی دوباره می کشد، برگها رنگ می گیرند، و شکوفه لبخند می زند و پرنده ها برمی گردند [...]

پروانه1
دوستداران مهربانی درود و هزاران درود
سال نو می شود و زمین نفسی دوباره می کشد، برگها رنگ می گیرند، و شکوفه لبخند می زند و پرنده ها برمی گردند و در این رویش سبز، ما نیز جان تازه می کنیم و بهاری می شویم تا برویانیم…
با لطف پروردگار و یاری شما خوبان یکسال پربار دیگر را پشت سر گذاشتیم ، سالی پر از محبت ، پر از دوست داشتن
امید داریم در سال جدید هم لطف و مهربانی شما عزیزان پایدار بماند تا بیش از پیش عطر حضورتان را احساس کنیم …
در مسیر باد بمان تا عطر مهربانیت پر کند کوچه پس کوچه های شهرم را

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای