دوستداران مهربانی نوروزتان مبارک

دوستداران مهربانی درود و هزاران درود سال نو می شود و زمین نفسی دوباره می کشد، برگها رنگ می گیرند، و شکوفه لبخند می زند و پرنده ها برمی گردند [...]

پروانه1
دوستداران مهربانی درود و هزاران درود
سال نو می شود و زمین نفسی دوباره می کشد، برگها رنگ می گیرند، و شکوفه لبخند می زند و پرنده ها برمی گردند و در این رویش سبز، ما نیز جان تازه می کنیم و بهاری می شویم تا برویانیم…
با لطف پروردگار و یاری شما خوبان یکسال پربار دیگر را پشت سر گذاشتیم ، سالی پر از محبت ، پر از دوست داشتن
امید داریم در سال جدید هم لطف و مهربانی شما عزیزان پایدار بماند تا بیش از پیش عطر حضورتان را احساس کنیم …
در مسیر باد بمان تا عطر مهربانیت پر کند کوچه پس کوچه های شهرم را

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان