اجرای طرح شادسازی بخش آنکولوژی بیمارستان کوثر

به نام خدای دوست دوستداران مهر و مهربانی درود و هزاران درود با عنایت پروردگار و لطف شما خوبان، طرح شادسازی بخش آنکولوژی بیمارستان کوثر (بخش امید) در هفته سرطان، [...]

Untitled-1
به نام خدای دوست
دوستداران مهر و مهربانی درود و هزاران درود
با عنایت پروردگار و لطف شما خوبان، طرح شادسازی بخش آنکولوژی بیمارستان کوثر (بخش امید)
در هفته سرطان، با هدف مفرح سازی محیط، با شعار با لبخند به جنگ بیماری می رویم، پیگیری و اجرا شد.
مهرتان جاوید…

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای