پیگیری دارویی و درمان یکی از مددجویان عزیز

دوستان آسمانی راه آسمان سلام با عنایت پروردگار و نگاه محبت آمیز شما مهربانان مورد درمانی مددجویی که نیاز به دارویی خاص داشته که می بایست هر روز تکرار شود، [...]

untit   led

دوستان آسمانی راه آسمان سلام

با عنایت پروردگار و نگاه محبت آمیز شما مهربانان
مورد درمانی مددجویی که نیاز به دارویی خاص داشته که
می بایست هر روز تکرار شود، و عدم استفاده از این دارو
سلامت ایشان را به خطر می انداخت، پیگیری و انجام شد …
با حضور گرم شماست که مهر و محبت جاریست

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان