پیگیری درمانی و دارویی مددجو

سلام همراهان مهربان با یاری خداوند و لطف شما خوبان نیازمندی درمانی یکی از مددجویان که از ناحیه زانوی پای راست رنج میبرد که به تشخیص پزشک تداوم این بیماری [...]

barg
سلام همراهان مهربان

با یاری خداوند و لطف شما خوبان نیازمندی درمانی یکی از مددجویان که از ناحیه زانوی پای راست رنج میبرد که
به تشخیص پزشک تداوم این بیماری باعث از کارافتادگی ایشان میشد،جلسات درمانی فیزیوتراپی و دارویی مورد نیاز
برای ایشان فراهم شد … و جلسات فیزیوتراپی در حال پیگیری و انجام است…
باشد که دعای خیرشان بدرقه راهتان شود..
از همراهی شما سپاسگزارم

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان