پیگیری درمان یکی از مددجویان

همراهان صمیمی راه آسمان سلام آنجاست که مهر و مهربانی ، زمستان سرد را بهاری و دلها را گرم میکند. و دلهای ما گرم است به لطف و بخشندگی شما [...]

سوئ تغذیه
همراهان صمیمی راه آسمان سلام
آنجاست که مهر و مهربانی ، زمستان سرد را بهاری و دلها را گرم میکند.
و دلهای ما گرم است به لطف و بخشندگی شما مهربانان.
یکی از مددجویان بسیار آبرومند که در آستانه مادرشدن است ، طبق تشخیص پزشک دچار سوء تغذیه و نیازمند درمان در این خصوص بوده است .
با لطف پروردگار و همراهی شما خوبان نیازمندی و درمان این مددجو که از سوء تغذیه شدید رنج میبرد ،توسط مسئولین موسسه پیگیری و برطرف شد.
باشد که دعای خیر آنان بدرقه راه زندگیتان شود.
مهرتان پایدار

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان