گزارش تغذیه مرکز ایتام در شهریور و مهر ماه

به یاری شما عزیزان و همت مسئولین موسسه توانستیم سفره بچه های بی سرپرست و بدسرپرست مراکز ایتام را در شهریور و مهرماه رنگین کنیم. درماه شهریور تعداد ۱۱۲۰ پرس [...]

taghzieh
به یاری شما عزیزان و همت مسئولین موسسه توانستیم سفره بچه های بی سرپرست و بدسرپرست مراکز ایتام را در شهریور و مهرماه رنگین کنیم.
درماه شهریور تعداد ۱۱۲۰ پرس غذا برای ناهار و شام مراکز بهزیستی (کودکان بی سرپرست مرکز نوجوانان محروم و بی سرپرست ایتام)، و در ماه مهر تعداد ۳۰۰ پرس غذا برای شام مرکز ایتام، توسط موسسه تهیه گردید.
وعده میوه نیز در هر هفته یکبار، از انواع میوه های موجود و مرغوب همراه با وعده های متفرقه دیگر تهیه شده است. لیست خدمات در این خصوص در ماه های ذکر شده در گزارش زیر به تفصیل بیان شده است.
گزارش کامل را در اینجا مشاهده نمایید.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان