گزارش تغذیه مرکز ایتام در مرداد ماه

به یاری شما عزیزان و همت مسئولین مؤسسه توانستیم سفره بچه های بی سرپرست مراکز ایتام را در مرداد ماه رنگین کنیم. در ماه گذشته تعداد ۱۱۲۴ پرس غذا برای [...]

taghzieh
به یاری شما عزیزان و همت مسئولین مؤسسه توانستیم سفره بچه های بی سرپرست مراکز ایتام را در مرداد ماه رنگین کنیم.
در ماه گذشته تعداد ۱۱۲۴ پرس غذا برای ناهار و شام مراکز بهزیستی (کودکان بی سرپرست- مرکز نوجوانان محروم و بی سرپرست ایتام) توسط مؤسسه تهیه گردید.
وعده میوه نیز در هر هفته یکبار، از انواع میوه های موجود، همراه با وعده های متفرقه دیگر تهیه شده است.
که در گزارش زیر به تفصیل بیان شده است.
گزارش کامل را در اینجا مشاهده نمایید.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان