مائده های آسمانی به سفره خانواده های محروم رسید

طی تماس یکی از همیاران داغدیده جهت پخش تعدادی غذا بین بچه های بی سرپرست و خانواده های محروم، همکاران موسسه در اسرع وقت به این امر پاسخ گفته و [...]

gal208[edited]
طی تماس یکی از همیاران داغدیده جهت پخش تعدادی غذا بین بچه های بی سرپرست و خانواده های محروم، همکاران موسسه در اسرع وقت به این امر پاسخ گفته و با بسته بندی مناسب غذاها، آن ها را بین بچه های مرکز و خانواده های محروم توزیع کردند.
ضمن سپاس و عرض تسلیت به خانواده همیار عزیز که برای شادی روح آن عزیز از دست رفته باعث این امر خیر شدند.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای