پیگیری ایجاد اشتغال برای نوجوانان محروم

یکی از اولویت های موسسه پیگیری اشتغال نوجوانان مرکز و مددجویان تحت پوشش موسسه می باشد. که در این خصوص اقداماتی انجام شده است که قبلاً به حضور اعلام گردیده [...]

gal208[edited]
یکی از اولویت های موسسه پیگیری اشتغال نوجوانان مرکز و مددجویان تحت پوشش موسسه می باشد. که در این خصوص اقداماتی انجام شده است که قبلاً به حضور اعلام گردیده است، ازجمله تشکیل جلسه با کاریابی و تکمیل فرم های مربوطه توسط متقاضیان کار تحت پوشش موسسه. در ادامه این روند برای مرکز نوجوانان هم جهت آشنایی بهتر بچه ها با مشاغل مربوط، جلسه ای با بچه های مرکز تشکیل شد که ضمن استعدادیابی در هر شغل به میزان علاقه هریک نسبت به شغل مورد نظر پی بردیم. که حتی المقدور بتوانیم هریک را باتوجه به سبک کاری مورد علاقه به اشتغال بگماریم.
لذا تمامی موارد مربوط دراین خصوص درحال بررسی و رایزنی هایی جهت ایجاد شغل، متناسب با سن و سال، علاقه و استعداد بچه ها در دست انجام است .
شما نوعدوستان می توانید با یاری خود در این امر خیر، راه و زندگی هرفرد را روشن سازید.
چراغ دلتان روشن، به امید روزهای خوب برای همه.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای