رسیدگی به وضعیت یکی از مددجویان

درراستای رفع مشکلات مددجویان تحت پوشش موسسه، تأکید بر اهمیت سلامت مددجویان در توانمندسازی آنان، از اهداف مهم و محوری این موسسه می باشد. لذا در همین خصوص مشکلات سلامتی [...]

gal208[edited]
درراستای رفع مشکلات مددجویان تحت پوشش موسسه، تأکید بر اهمیت سلامت مددجویان در توانمندسازی آنان، از اهداف مهم و محوری این موسسه می باشد.
لذا در همین خصوص مشکلات سلامتی یکی از مددجویان خانم (ر.ب) بررسی و جهت حل مشکل و درمان درحال رسیدگی می باشد.
امید است با یاری پزشکان همیار و معرفی نهادهای درمانی خیریه به موسسه و کمک های شما نوعدوستان، همه محرومین عزیز را سلامت و تندرست ببینیم.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای