بچه ها برقی شدند

با توجه به برگزاری کلاس های فنی و حرفه ای اشتغال زایی در مرکز نوجوانان محروم که با حضور ۱۰ نفر از بچه ها تشکیل شده بود، پس از طی [...]


gal208[edited]

با توجه به برگزاری کلاس های فنی و حرفه ای اشتغال زایی در مرکز نوجوانان محروم که با حضور ۱۰ نفر از بچه ها تشکیل شده بود، پس از طی دوره آموزشی به اتمام رسید، که خوشبختانه بسیار مثمر ثمر بود و نتیجه نهایی آن صدور گواهینامه آموزش برق مقدماتی برای هریک از بچه های شرکت کننده در این کلاس ها بود.
موسسه نیز با درنظر گرفتن تلاش بچه ها، پس از گرفتن مدرک، هدایایی کوچک برای هریک تهیه نمود که تشویق هرچه بیشتری برای شرکت دراین کلاس های آموزشی و یادگیری این قبیل حرفه ها باشد .
باسپاس از همیاری دوتن از کارمندان شریف (ف.ا – د.س) فنی و حرفه ای که زحمات بسیاری در این خصوص کشیدند.
به امید اشتغال بچه ها از طریق همین آموزش ها.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان