راه اندازی کولرهای مرکز ایتام به دست نوجوانان مرکز

گرمای بیش از حد، مخصوصاً در سمنان همه را بر آن می دارد که هرچه سریعتر فکر چاره بیفتند و فکر چاره چیزی جز رفتن به پشت بام و سرویس [...]

gal208[edited]
گرمای بیش از حد، مخصوصاً در سمنان همه را بر آن می دارد که هرچه سریعتر فکر چاره بیفتند و فکر چاره چیزی جز رفتن به پشت بام و سرویس کاری و تجهیز کولر نمی باشد. این مورد در مرکز ایتام مانیز مستثنی نیست.
در یک روز گرم به یاری یکی از همیاران توانمند، بچه ها همت کرده و راه پشت بام را جهت راه اندازی کولرهای خود طی کردند.
که این امر چند ساعتی بچه ها را به کار گماشت و ضمن یادگیری تلاش برای راه اندازی هرچه سریعتر کولرهای خود، لحظات شاد و دلنشینی سپری شد که همگی از این حیث خوشحال و خندان بودند و خستگی ناشی از کار به حاشیه کشیده شد و از فردا با خنکی هوای مرکز همه سرحال و شادتر بودند .
سپاس از یاری همیار گرانقدر آقای (د.س) که باعث این امر خیر شدند.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان