میلاد دانشگاهی شد

خوشبختانه میلاد، یکی از بچه های مرکز ایتام با تلاش های خود و یاری شما عزیزان موفق به قبولی در رشته برق در دانشکده فنی گردیده است و تحصیلات خود [...]

gal208[edited]
خوشبختانه میلاد، یکی از بچه های مرکز ایتام با تلاش های خود و یاری شما عزیزان موفق به قبولی در رشته برق در دانشکده فنی گردیده است و تحصیلات خود را پس از ترخیص از مرکز نیز ادامه می دهد .
به همین مناسبت هدیه ای از طرف همیاران عزیز موسسه به وی تقدیم شد.
امید است به یاری شما نوعدوستان این مسیر سبزتر شود.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان