شب شاد بچه ها در شبدیز

نوجوانان تحت حمایت موسسه به لطف سخاوت های شما شبی شاد و پراز هیجان را در مجموعه شبدیز سپری کردند . پرسنل موسسه راه آسمان تلاش کردند شبی شاد و [...]

gal208[edited]
نوجوانان تحت حمایت موسسه به لطف سخاوت های شما شبی شاد و پراز هیجان را در مجموعه شبدیز سپری کردند .
پرسنل موسسه راه آسمان تلاش کردند شبی شاد و به یاد ماندنی برای بچه ها بسازند.
امید است با یاری شما بچه ها شب های خاطره انگیزی را تجربه کنند .

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان