تهیه تخت خوشخواب برای مرکز ایتام

“تهیه تخت خوشخواب برای مرکز ایتام” با توجه به بازیدهای صورت گرفته از مرکز و بررسی وضعیت نامناسب خواب بچه ها، با همیاری شما نیکوکاران عزیز، به این موضوع رسیدگی [...]

“تهیه تخت خوشخواب برای مرکز ایتام”

gal208[edited]
با توجه به بازیدهای صورت گرفته از مرکز و بررسی وضعیت نامناسب خواب بچه ها، با همیاری شما نیکوکاران عزیز، به این موضوع رسیدگی شد و در نتیجه تعداد ۱۱ عدد تخت و ۱۱ عدد خوشخواب برای نوجوانان محروم تهیه گردید.
با سپاس از همیاری شما

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان