تهیه تخت خوشخواب برای مرکز ایتام

“تهیه تخت خوشخواب برای مرکز ایتام” با توجه به بازیدهای صورت گرفته از مرکز و بررسی وضعیت نامناسب خواب بچه ها، با همیاری شما نیکوکاران عزیز، به این موضوع رسیدگی [...]

“تهیه تخت خوشخواب برای مرکز ایتام”

gal208[edited]
با توجه به بازیدهای صورت گرفته از مرکز و بررسی وضعیت نامناسب خواب بچه ها، با همیاری شما نیکوکاران عزیز، به این موضوع رسیدگی شد و در نتیجه تعداد ۱۱ عدد تخت و ۱۱ عدد خوشخواب برای نوجوانان محروم تهیه گردید.
با سپاس از همیاری شما

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای