بازدید هیأت مدیره نیکوکاران راه آسمان از مرکز ایتام سمنان

اعضای هیئت مدیره نیکوکاران راه آسمان همراه با چند تن از خیرین محترم در راستای بررسی نیازهای خانه ایتام در تاریخ از آن مرکز بازدید به عمل آوردند در این [...]

“بازدید هیئت مدیره نیکوکاران راه آسمان از مرکز ایتام سمنان”

P1100876اعضای هیأت مدیره نیکوکاران راه آسمان همراه با چند تن از خیرین محترم در راستای بررسی نیازهای خانه ایتام در تاریخ از آن مرکز بازدید به عمل آوردند در این بازدید نشستی با مدیران مجموعه جهت بررسی نیازها، کمبودها، مشکلات مرکز مطرح و تصمیماتی جهت رفع این معضلات توسط موسسه اتخاذ گردید.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای