آغاز به کار فعالیت های موسسه در مرکز ایتام

“آغاز به کار فعالیت های موسسه در مرکز ایتام” به لطف یاری خداوند منان و یاری همیاران گرامی موسسه نیکوکاران راه آسمان همکاری ها و فعالیت های موسسه جهت بهبود [...]

“آغاز به کار فعالیت های موسسه در مرکز ایتام”

gal208[edited]به لطف یاری خداوند منان و یاری همیاران گرامی موسسه نیکوکاران راه آسمان همکاری ها و فعالیت های موسسه جهت بهبود وضعیت کودکان بی سرپرست در مرکز ایتام رسما از اول تیر ماه سال ۹۳ آغاز گردید.
امید است به لطف همیاران و با تلاش و کوشش اعضای موسسه بتوانیم خدمات بهینه و ارزشمندی را در راستای اهداف خیریه به آن مرکز محترم ارائه دهیم.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای