آغاز به کار فعالیت های موسسه در مرکز ایتام

“آغاز به کار فعالیت های موسسه در مرکز ایتام” به لطف یاری خداوند منان و یاری همیاران گرامی موسسه نیکوکاران راه آسمان همکاری ها و فعالیت های موسسه جهت بهبود [...]

“آغاز به کار فعالیت های موسسه در مرکز ایتام”

gal208[edited]به لطف یاری خداوند منان و یاری همیاران گرامی موسسه نیکوکاران راه آسمان همکاری ها و فعالیت های موسسه جهت بهبود وضعیت کودکان بی سرپرست در مرکز ایتام رسما از اول تیر ماه سال ۹۳ آغاز گردید.
امید است به لطف همیاران و با تلاش و کوشش اعضای موسسه بتوانیم خدمات بهینه و ارزشمندی را در راستای اهداف خیریه به آن مرکز محترم ارائه دهیم.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

معرفی بنیاد
فراخوان مهربانی