دلنوشته دست های کوچک

امیدوارم سلام دور مرا پذیرا باشی چون اولین بار است که برایتان نامه می نویسم نمی دانم از کدام کلمه یا واژه استفاده کنم

دلنوشته دست های کوچک

بنام ایزد یکتا

پدر مهربانم سلام

امیدوارم سلام دور مرا پذیرا باشی چون اولین بار است که برایتان نامه می نویسم نمی دانم از کدام کلمه یا واژه استفاده کنم که ارزش نام گران قدر پدر را داشته باشد از شما تشکر می کنم که به من کمک می کنید و سایه بی پدری را احساس نکنم پدر خوبم بهار در راه است و سال نو را یه شما و خانوادتان پیشاپیش تبریک می گویم و امیدوارم که همیشه سالم و سرحال باشید و از خدا می خواهم که پاداش کار نیک شما را بدهد

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان