شبکه همیاران راه آسمان

“شبکه همیاران راه آسمان” در راستای دستیابی به اهداف عالیه موسسه نیکوکاران راه آسمان بر آن شدیم تا، شبکه همیاران راه آسمان را تشکیل دهیم.هدف از ایجاد این شبکه ،گردآوری، [...]

“شبکه همیاران راه آسمان”

picture01در راستای دستیابی به اهداف عالیه موسسه نیکوکاران راه آسمان بر آن شدیم تا، شبکه همیاران راه آسمان را تشکیل دهیم.هدف از ایجاد این شبکه ،گردآوری، یکپارچه نمودن و هماهنگ ساختن توانمندی های همه نیکوکاران در تمامی زمینه ها و ارائه خدمات مدیریت شده به محرومان- به ویژه کودکان بی سرپرست مرکز نگهداری شهرستان سمنان- می باشد.
در این شبکه هر همیار آمادگی خود را در زمینه های عمومی و تخصصی مانند فرهنگی، آموزشی، درمانی،ورزشی و مالی اعلام می دارد، تا در چارچوب برنامه های موسسه جهت اعتلاء جایگاه معنوی و ارتقاء سطح زندگی گروه هدف بکار گرفته شود.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان