چشم‌انداز و ماموریت

چشم‌انداز بنیاد

نیکوکاران راه آسمان، بنیاد خوش آوازه و مطرح در سطح ملی در حوزه سازمان های مردم نهاد است که بر اساس نگرش ماندگار، می کوشد خدمات سلامت با کیفیت عالی را عرضه نماید و در زمینه پیشگیری، تشخیص زود هنگام، درمان سرطان و بازتوانی، ضمن حفظ کرامت انسانی، با توانمند سازی و استفاده از شیوه های حمایتی مادی و معنوی، الهام بخش زندگی سالم و با نشاط باشد.

مأموریت

راه آسمان، بنیادی مردم نهاد در حوزه اجتماعی است که به ارائه خدمات جامع سلامت در زمینه سرطان اهتمام دارد.
راه آسمان با عنایات الهی تلاش می کند با استفاده از فناوری های پیشرفته در سطح استان سمنان و کشور، خدمات جامع سلامت را با کیفیت عالی در زمینه پیشگیری، تشخیص زود هنگام، درمان سرطان و بازتوانی عرضه نماید و موجبات رضایت گیرندگان خدمت و ذینفعان را فراهم کند.

این بنیاد بر اساس استانداردهای علمی و پژوهشی و با استفاده از ظرفیتهای خیرخواهانه مردم، متخصصان و همکاری با سازمانهای مردم نهاد داخلی و بین المللی به پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان می پردازد.
راه آسمان بر آن است در زمینه توانمندسازی مردم و ترویج زندگی سالم و با نشاط و دوری از عوامل ایجاد این بیماری تلاش نماید.
این بنیاد همچنین می کوشد محیطی شایسته برای اعضاء خود فراهم کند و با توجه به حفظ کرامت، یکی از مراکز جامع مبارزه با سرطان را در سطح کشور راهبری نماید

اهداف کلان

افزایش سطح سواد سلامت به منظور کاهش عوامل ایجاد سرطان و کاهش مواجهه در راستای کاهش ابتلا

افزایش طول عمر ( امید به زندگی ) توأم با سلامتی بیماران مبتلا به سرطان

حمایت مالی بیماران مبتلا به سرطان در برابر هزینه های درمان و اثرات بیماری

افزایش نقش آفرینی در ارائه خدمات و توسعه روحیه مطالبه گری سلامت در جامعه

بهبود مستمر فرآیندها، کیفیت ارائه خدمات و رضایت گیرندگان خدمت و اعضاء

توسعه نظام نوآوری در ارائه خدمات بنیاد با رویکرد فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در حوزه سرطان

اینماد راه آسمان