اعضا هیات امناء بنیاد نیکوکاران راه آسمان

 • دکتر حسین اعتمادی: دکترای آبخیزداری
 • دکتر فاطمه اعوانی: دندانپزشک PHD
 • معصومه اعتمادی: لیسانس مامایی
 • مهندس علی اکبر بهرامی: مدیر ارشد بخش صنعت
 • مهندس عبدالله اکبری راد: مدیرعامل واحد صنعتی
 • محمدابراهیم بهرامی: لیسانس مدیریت
 • ایمان بهرامی: مهندس عمران
 • محمد بهرامی: فوق لیسانس ارتباطات
 • رضا بهرامی: فوق لیسانس حقوق عمومی
 • محمد پیرنیا: مدیریت مالی
 • دکتر محمدرضا تمدن: فوق تخصص بیماریهای کلیوی
 • محمد رسول تجلی: فوق لیسانس حقوق جزا
 • دکتر جعفر جندقی: پزشکی عمومی
 • حاج علی اصغر جمعه ای: مدیر ارشد بازرگانی
 • مهندس مهدی جعفری: مدیر ارشد بخش صنعت کشور
 • فریبرز حقیقی طلب: مدیر ارشد صنعت و بازرگانی
 • پروفسور علی خیرالدین: دکترای عمران، سازه
 • پروفسور علی رشیدی پور: دکترای فیزیولوژی
 • پروفسور سیف الله سعدالدین: دکترای مکانیک
 • دکتر محمد امیرسرابی: فوق تخصص بیماریهای خونی و سرطان
 • دکتر محمدعلی شریعت: دکترای مدیریت
 • دکتر حسن شکرالهی: پزشکی عمومی
 • احمد صدیقی: فوق لیسانس حقوق بین الملل
 • مهدی صدیقی: فوق لیسانس اقتصاد
 • میثم صدیقی: فوق لیسانس حقوق
 • حاج علی اکبر صیادجو: فوق لیسانس حقوق بین الملل
 • زهرا صادقی: لیسانس پرستاری
 • سید طاهر طاهری:مدیر ارشد بخش صنعت
 • محمدرضا عبدالهی: پزشکی عمومی
 • دکتر فرشید فریور: فوق لیسانس ارتباطات
 • دکتر فتح اله قدس: فوق تخصص جراحی قلب
 • دکتر کامران قدس: مدیریت مالی
 • دکتر احمد قلعه بانی: دکترای مدیریت عالی اجرایی
 • دکتر فرحناز قهرمانفرد: فوق تخصّص خون و سرطان شناسی
 • طیبه کاشانی فرد: لیسانس مدیریت
 • ماشالله کلاهدوز: مدیریت آموزش بهداشتی
 • دکتر علی گوهری: متخصص بیماریهای عفونی
 • حاج علاء میرمحمد صادقی: فعّال امور صنایع و معادن
 • دکتر فرهاد ملک: فوق تخصص داخلی، ریه
 • دکتر عبدالحمید مهدوی: دکترای معماری
 • دکتر حمیدرضا محمدیان سمنانی: دکترای متالوژی
 • مجید محمدی نژاد: فوق لیسانس مدیریت صنعتی
 • سید جلال موسوی: فوق لیسانس مدیریت مکانیک
 • حمیدرضا نظری: مدیریت امور فرهنگی
 • عباس وفا: مدیریت امور بانکی