درباره بنیاد راه‌آسمان

بنیاد نیکوکاران راه آسمان، سازمانی مردم نهاد و خیریه می باشد که در سال ۱۳۹۱ با مجوز رسمی سازمان بهزیستی ایران با شماره ثبت ۳۷۵ به ثبت رسیده است.

این بنیاد بر اساس ساختار سازمانی و اساسنامه مصوّب، بصورت هیأت امنایی اداره می شود.
هیأت امناء بنیاد راه آسمان شامل ۴۷ نفر از متخصّصین و خیّرین در حوزه های مختلف از جمله پزشکی، مدیریتی، فنی و مهندسی، هنرمندان و فرهنگیان می باشند.

اداره امور بنیاد توسط ۷ عضو هیأت مدیره منتخب هیأت امناء که هر سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مدیرعامل توسط هیأت مدیره صورت می پذیرد.
فعالیت تمامی اعضاء هیأت امناء، هیأت مدیره و مدیرعامل بصورت غیرانتفاعی و داوطلبانه می باشد.

رسالت اصلی بنیاد راه‌آسمان

از سال ۱۳۹۵ بر اساس رویکرد تخصّصی و سیاستگذاری هیأت امناء و مصوبات دپارتمان توسعه راهبردهای بنیاد، رسالت اصلی به شرح زیر بنیان نهاده شد:

مبارزه همه جانبه با بیماری سرطان
حمایت از بیماران مبتلا

این بنیاد مبتنی بر نگرش ماندگار تلاش می کند خدمات سلامت در حوزه سرطان را با کیفیت عالی در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان و بازتوانی بیماران ارائه نماید.

کمکهای نقدی
میلیون تومان
500
+
تعداد همیاران
2600
+
مددجویان
250
+
حامیان معنوی
15
+
کوبل دارو
نقطه
کاشی سمنان
دلپذیر
فروسیلیس
بی تا
پندار
اینماد راه آسمان