مدیریت توسعه مشارکتها

مدیریت توسعه مشارکت‌های بنیاد راه آسمان وظیفه تأمین منابع مورد نیاز اعم از منابع مالی و انسانی را برای تحقق و اهداف عالی بنیاد بر عهده دارد.این مدیریت در دو زمینه جذب مشارکت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی و در دو حوزه داخلی و بین المللی فعالیت می نماید.جذب مشارکتهای اشخاص حقیقی(مردمی) یکی از مهم ترین و پربرکت ترین روش تأمین منابع می باشد زیرا مشارکت مادی و معنوی عموم مردم بزرگترین سرمایه مستمر و جاری بنیاد است.

 • مدیر توسعه مشارکت‌ها:
  اشخاص حقیقی: آقای محمد پیرنیا
  اشخاص حقوقی: مهندس مهدی جعفری :مدیرعامل شرکت الگانت / مدیر ارشد بخش صنعت کشور
 • دبیر توسعه مشارکتها:
  آقای حمیدرضا شاهی/ کارشناس مدیریت دولتی
 • اعضا (آقایان):
   احمد صدیقی- محمد پیرنیا- عباس وفا- مهندس مهدی جعفری- دکتر محمدعلی شریعت- دکتر محمد دوست- محمد رسول تجلی- دکتر محمد حسین داورپور- علی اکبر صیادجو- ماشالله کلاهدوز- حمیدرضا شاهی
 • مدیر توسعه مشارکت‌ها:
  اشخاص حقیقی: آقای محمد پیرنیا
  اشخاص حقوقی: مهندس مهدی جعفری :مدیرعامل شرکت الگانت / مدیر ارشد بخش صنعت کشور
 • دبیر توسعه مشارکتها:
  آقای حمیدرضا شاهی/ کارشناس مدیریت دولتی
 • اعضا (آقایان):
  احمد صدیقی – محمد پیرنیا – عباس وفا- مهندس مهدی جعفری – دکتر محمدعلی شریعت – دکتر محمد دوست – محمد رسول تجلی – دکتر محمد حسین داورپور – علی اکبر صیادجو – ماشالله کلاهدوز – حمیدرضا شاهی
 • مدیر توسعه مشارکت‌ها:
  اشخاص حقیقی: آقای محمد پیرنیا
  اشخاص حقوقی: مهندس مهدی جعفری :مدیرعامل شرکت الگانت / مدیر ارشد بخش صنعت کشور
 • دبیر توسعه مشارکتها:
  آقای حمیدرضا شاهی/ کارشناس مدیریت دولتی
 • اعضا (آقایان):
  احمد صدیقی- محمد پیرنیا- عباس وفا- مهندس مهدی جعفری- دکتر محمدعلی شریعت- دکتر محمد دوست- محمد رسول تجلی- دکتر محمد حسین داورپور- علی اکبر صیادجو- ماشالله کلاهدوز- حمیدرضا شاهی
مبلغ واریزی همیاران
47
+میلیارد ریال
طرح سفره های آسمانی
998
+ میلیون ریال
واحد قلک
1830
+ میلیون ریال
طرح بنر و تاج گل
360
+ میلیون ریال

برنامه‌های مدیریت توسعه مشارکت‌ها

 • جلب حمایت خیرین خاص
 • حضوردرجشنواره هاونمایشگاهها
 • طرح مشارکت سازمانهای دولتی
 • طرح قلکهای مکانهای عمومی
 • جلب مشارکت پزشکان، داروسازان، آزمایشگاه وتصویربرداری
 • طرح بنروتاج گل اهدایی
 • طرح قلک های خانگی و دانش آموزی
 • طرح مشارکت شرکتهای حقوقی
 • طرح حضور برندهای برترملی درگروه حامیان معنوی
 • طرح درگاه اینترنتی واپلیکیشن‌های خدمت دهنده
 • جلب مشارکت همیاران چهره های شاخص و مطرح، اصناف
 • توسعه همیاران وجلب مشارکت
 • طرح سفره های آسمانی

گزارش عملکرد مدیریت توسعه مشارکت‌ها