لیست کارت‌های بانکی

شماره کارت‌های بانکی جهت واریز کمک نقدی

خیرین گرامی با احترام، جهت واریز کمکهای نقدی خود از شماره کارتهای زیر استفاده نمایید.

ملت

واریزی ماهیانه

بانک ملت

صادرات

واریزی مناسبتی

بانک صادرات ایران

کارت بانکی جهت واریز برای ساخت مجتمع امید راه آسما

ساخت مرکز مبارزه با سرطان

بانک رفاه

کارت بانکی جهت واریز برای ساخت مجتمع امید راه آسما

ساخت مرکز مبارزه با سرطان

بانک رفاه

آسان پرداخت: #۱۰۲۰۳۰*۷۸۰*

در صورت صلاحدید به شماره ۰۹۰۲۴۸۷۹۶۵۹ پیامک ارسال شود