دل نوشته های محرومین

دلنوشته دست های کوچک
امیدوارم سلام دور مرا پذیرا باشی چون اولین بار است که برایتان نامه می نویسم نمی دانم از کدام کلمه یا واژه استفاده کنم
Read More
دست نوشته دست های کوچک
سلامی که از ته قلبم برمی خیزد به شما پدر عزیزم تقدیم می کنم. پدر مهربانم ، قبل از هر چیز از اینکه محبت کردید و من را به فرزندی قبول کردید سپاس گذارم.
Read More
اینماد راه آسمان