لیست اسامی ستارگان

 • زنده یاد ناصر تیموری
 • زنده یاد عبدالحسین کاظمی حقیقی
 • زنده یاد فرج الله محمدیان سمنانی
 • زنده یاد غلامرضا یغمایی
 • زنده یاد عبدالرضا نیک اعتقاد
 • زنده یاد محبوبه دوستی بیدختی
 • خانواده شهید مهدی صدیقی
 • زنده یاد ماشالله کمالی فرد
 • خانواده معلم شهید خلیل الله بهرامی
 • زنده یاد حاج عباس طاهری
 • زنده یاد معصومه شعبانی
 • زنده یاد فرنگیس اعتمادی
 • خیر محترم علی اصغر جمعه ای
 • زنده یاد مهین صهبا یغمایی
 • خیر محترم دکتر غلامرضا دارایی
 • خیر محترم دکتر علی قدس
 • خیر محترم مختار کرمی
 • خیر محترم یحیی عنایت خانی
 • خیر محترم دکتر فرهاد ملک
 • خیر محترم علی نوحی
 • خیر محترم علی میرکو
 • خیر محترم نسرین آزمون
 • خیر محترم محمد پیرنیا
 • زنده یاد منیژه یغمایی
 • خیر محترم طیبه جعفری
 • خیر محترم خانم دکتر جمیله مقیمی
 • خیر محترم مهندس شکراله معماریان
 • خیر محترم دکتر رحیمه اسکندریان
 • خیر محترم پروین صدیقی
 • خیر محترم احترام ترحمی
 • خیر محترم دکتر ناهید اعوانی
 • خیر محترم یوسف اسماعیلی
 • خیر محترم دکتر ملیحه هراتی
 • خیر محترم دکتر کامران قدس
 • خیر محترم مهندس محسن پورفخار
 • خیر محترم دکتر فاطمه اعوانی
اینماد راه آسمان