تاریخچه بنیاد راه‌آسمان

تاسیس بنیاد نیکوکاران راه آسمان

سال ۱۳۹۱

انعقاد تفاهم نامه ۳ ساله با بهزیستی سمنان برای حمایتهای همه جانبه از نوجوانان ایتام و محروم اعم از آموزشی، تحصیلی، معیشتی و توانمند سازی آنان

سال ۱۳۹۲

تشکیل کمیته خدمات اجتماعی (مددکاری)

سال ۱۳۹۳
  • تشکیل کمیته راهبردی بنیاد
  • اولین نشست نیک اندیشان راه آسمان
سال ۱۳۹۴

برگزاری دومین نشست نیک اندیشان سلامت به منظور جذب مشارکتهای مردمی برای ساخت مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان با حضور بنیانگذار انجمن مهرانه زنجان، مهندس اصغر وثوق

سال ۱۳۹۵
  • تشکیل کمیته فنی و مهندسی
  • تشکیل مدیریت سلامت و کمیته آموزش و پیشگیری
  • انعقاد قرارداد خرید دستگاه و تجهیزات پزشکی هسته ای با شرکت زیمنس آلمان
سال ۱۳۹۶
  • افتتاح مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان
  • برگزاری سومین نشست نیک اندیشان با حضور بنیانگذار محک خانم سعیده قدس
سال ۱۳۹۷

تکمیل نقشه های مجتمع امید و سلامتی ( مرکز جامع مبارزه با سرطان )

سال ۱۳۹۸

خرید زمین مرکز جامع مبارزه با سرطان از سازمان راه و شهرسازی

سال ۱۳۹۹