اهداف و استراتژی

استراتژیهای بنیاد راه آسمان در راستای تحقق چشم انداز

 • حرکت در جهت قرارگیری بنیاد به عنوان کانون اصلی سمن ها در حوزه سلامت استان
 • ورود به حوزه افزایش سطح سواد سلامت در جامعه
 • توسعه همکاریهای بین سازمانی در قالب تفاهم نامه های همکاری
 • ایجاد مرکز تحقیقات و پژوهشهای فراگیر جامع سرطان
 • ایجاد و توسعه کاربرد ICT در مسیر مأموریت بنیاد و تحقق چشم انداز
 • ساخت و ایجاد مرکز درمانی سرطان ( بدون بستری )
 • ایجاد و توسعه الگوهای برتر عرضه محصولات و خدمات سلامت با محوریت کاهش سرطان
 • توسعه و عملیاتی سازی مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها با محوریت سلامت
 • توسعه سیستمهای مدیریت کیفیت در بنیاد و توانمندسازی کارکنان
 • توسعه گزارشات مردمی و ارائه ابتکارات اجتماعی
 • مدیریت برند
 • توسعه همیاری و همکاری همگانی در سیستم همیاران بنیاد

در این راستا و به منظور تحقق استراتژیهای تعیین شده نسبت به معماری مجدد ساختار سازمانی اقدام و بر اساس مأموریت، استراتژیها و بهینه کاوی از مؤسسات خیریه بین المللی، برای اولین بار در سطح ملی و در حوزه سازمانهای مردم نهاد، نسبت به ایجاد ساختار سازمانی چند لایه ( بدون سلسله مراتب سازمانی ) به شرح ذیل اقدام گردید:

همچنین این کمیته به منظور اجرای مأموریت و با توجه به استراتژیهای سازمان و ساختار سازمانی خود و برگزاری بیش از ۱۰ جلسه تخصصی و شناسایی فرصت ها و تهدیدها، با همکاری متخصصان، مدیران و اعضای کمیته های سازمانی و دپارتمان های بنیاد نسبت به تهیه ۵۰ برنامه به شرح ذیل اقدام نمود که هر دپارتمان، می بایست بر اساس اهداف تعیین شده نسبت به تعریف و انجام اقدامات خود در راستای هر برنامه حرکت و در بازه های تعیین شده، گزارش مربوطه را در جلسات مختلف سازمانی بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهند.

۵۰ برنامه با توجه به استراتژیهای سازمان و ساختار سازمانی
کد برنامه عنوان برنامه/ طرح
۱ غربال گری ( حوزه سرطان سینه )
۲ غربال گری ( حوزه سرطان رحم )
۳ غربال گری ( حوزه سرطان پروستات )
۴ غربال گری ( حوزه گوارش )
۵ گروههای هدف با آموزش ( واحدهای صنعتی )
۶ سایت خود اظهاری طرح پیشگیری و تشخیص سرطان
۷ طرح مشارکت شرکت های حقوقی
۸ ایجاد محتوای آموزشی ( مجلات الکتریکی )
۹ توانمندسازی گروه های هدف با آموزش ( کارکنان دولت )
۱۰ ایجاد محتوی آموزشی ( مولتیمدیا )
۱۱ توانمندسازی گروههای هدف با آموزش ( دانش آموزان )
۱۲ توانمندسازی گروههای هدف با آموزش ( بازنشستگان )
۱۳ ساخت و تجهیز مرکز جامع مبارزه با سرطان
۱۴ طرح حضور برندهای برتر ملی در گروه حامیان معنوی
۱۵ ایجاد محتوای آموزشی ( بروشورهای آموزشی)
۱۶ پخش برنامه در رسانه ( تلویزیون )
۱۷ پخش برنامه در رسانه ها ( رادیو )
۱۸ تولید و پخش برنامه در رسانه ( روزنامه )
۱۹ همایش های آموزشی
۲۰ طرح درگاه اینترنتی و اپلیکیشن های خدمت دهنده
۲۱ جلب مشارکت همیاران ( چهره های شاخص و مطرح )
۲۲ توانمندسازی گروههای هدف با آموزش ( همیاران مؤسسه )
۲۳ ارائه خدمات تشخیصی در مرکز پزشکی هسته ای
۲۴ جلب مشارکت همیاران ( اصناف )
۲۵ توانمند سازی گروههای هدف با آموزش ( زنان باردار )
۲۶ ورزش صحبگاهی و پیمایشهای عمومی
۲۷ توسعه همیاران و جلب مشارکت
۲۸ طرح همیاران سلامت ( دانش آموزی )
۲۹ جلب حمایت خیرین خاص ( با مشارکت میانگین ۵۰میلیون ریال در ماه)
۳۰ حضور در جشنواره ها و نمایشگاهها
۳۱ طرح مشارکت سازمانهای دولتی
۳۲ طرح قلک های مکان های عمومی
۳۳ مشارکت ارائه کنندگان خدمت ( پزشکان )
۳۴ مشارکت ارائه کنندگان خدمت ( داروسازان )
۳۵ جلب مشارکت ارائه کنندگان خدمت ( آزمایشگاه و تصویربرداری )
۳۶ ارائه خدمات تصویربرداری
۳۷ ارائه خدمات پاتولوژی و پاراکلینیکی
۳۸ طرح سفره های آسمانی- مراسم اطعام هر متوفی
۳۹ طرح سفره های آسمانی- نذورات اطعامی
۴۰ طرح سفره های آسمانی- ولیمه زیارت
۴۱ پوشش درمانی بیماران سرطانی
۴۲ تبلیغات محیطی
۴۳ طرح بنر و تاج گل اهدایی از سوی بنیاد
۴۴ طرح قلک های دانش آموزی
۴۵ طراحی و ایجاد کارکتر سمبلیک و ارزشی بنیاد
۴۶ تحلیل، ارزیابی افراد داوطلب جهت فعالیت در کمیته ها و واحدهای بنیاد
۴۷ طرح قلک های خانگی
۴۸ کارکنان
۴۹ پوشش بیمه پایه سلامت برای بیماران سرطانی
۵۰ توسعه انگیزش همیاران
اینماد راه آسمان