برگزاری نشست سالیانه مجمع عمومی هیأت امناء بنیاد نیکوکاران راه آسمان
در این نشست که با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضا تشکیل شد، ابتدا آقای دکتر فرهاد ملک رئیس هیأت امناء، از حضور و حمایت همه اعضاء هیأت امناء و [...]
Read More
“گزارش عملکرد واحد قلک بنیاد نیکوکاران راه آسمان در سه ماهه ی اول سال”
“گزارش عملکرد واحد قلک بنیاد نیکوکاران راه آسمان در سه ماهه ی اول سال” بر اساس گزارش آقای عباس وفا؛ مدیر واحد قلک درسه ماهه ی سال جاری از مجموع [...]
Read More
“گزارش عملکردسالانه کمیته آموزش و پیشگیری”
“گزارش عملکردسالانه کمیته آموزش و پیشگیری” ✅سرکار خانم اعتمادی مسئول کمیته آموزش و پیشگیری “راه آسمان” بیان کردند: از ابتدای سال ۹۷ تاکنون و در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی در [...]
Read More
“گزارش عملکرد سالانه واحد قلک” واحد قلک موسسه ی نیکوکاران راه آسمان از واحد های فعال در زمینه ی جمع آوری کمک های جاری مردم استان سمنان است. بر اساس [...]
Read More
“گزارش عملکرد مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان”
“گزارش عملکرد مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان” مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان تیر ماه امسال فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز با هزینه ی بالغ بر ۴۰ [...]
Read More
رویداد ها
فراخوان مهربانی