برچسب: مرکز جامع مبارزه با سرطان

“از عمل کار بر آید نه سخن”
“از عمل کار بر آید نه سخن” در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت استانداری سمنان، بنا بر پیشنهاد مدیر عامل بنیاد راه آسمان؛آقای صدیقی، تمامی مدیران حاضر در جلسه باتفاق [...]
Read More
تبلیغ، رسالت اصلی روابط عمومی
تبلیغ، رسالت اصلی روابط عمومی نخستین جلسه ی کارکنان روابط عمومی موسسه ی راه آسمان در سال جدید با حضور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و همکاران برگزار شد. اقای [...]
Read More
رویداد ها
فراخوان مهربانی